Støtt dagsentre i Nepal og CHRISCs arbeid i Uganda

Elevrådet har besluttet at innsamlet beløp i forbindelse med skolens sponsorløp 15. mai 2018 skal fordeles likt på to ulike prosjekter: dagsentre i Nepal og CHRISCs arbeid i Uganda.

Dagsentre i Nepal

I Nepal blir ofte barn med fysiske eller psykiske funksjonshemninger tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS) som driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til barn med slike utfordringer. To av dagsentrene ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan. ABBS ønsker at alle barn skal bli sett og elsket slik de er. De har også fokus på å gi foreldrene støtte og oppmuntring i en utfordrende tid.

CHRISCs arbeid i Uganda

CHRISC (Christian Sports Contact), som er KRIKs internasjonale organisasjon, har siden 1993 engasjert seg i arbeid i Uganda. Her oppretter de organiserte idrettstilbud etter KRIK-modell, i slumstrøk med stor fattigdom. Målet er at ungdommer skal få tilgang til sunne idrettsaktiviteter, noe som fører til økt helse, bedrede relasjoner, pauser fra livets harde realiteter og mindre kriminalitet. Flere får også ledertrening gjennom opplegget.

Velg eleven du vil støtte og trykk på "Doner nå" - da kan du gi med kort eller Vipps. 

Du kan også gi direkte til konto: 4230.06.00802 
VIKTIG! Merk da innbetalingen med «Sponsorløp 2018+[ELEVNAVN, fornavn OG etternavn]»

Tusen takk for ditt bidrag!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close