30.mai arrangerer Acta VeBu "Løp for Livet" på Strand leirsted

De innsamlede midlene blir fordelt mellom Normisjons prosjekt Like Mye Verdt og Acta Vebu sitt regionale arbeid

 

Like Mye Verdt er et prosjekt som fokuserer på jenters rettigheter ved å gi de utdanning og stoppe barneekteskap

For å stoppe barneekteskap er det mange faktorer som spiller inn. En av de viktigste faktorene er utdanning og kunnskap om at barneekteskap ikke er godtatt. Det er viktig at jenter og deres familier lærer om sine rettigheter. Det er i tillegg viktig å få mennene med på laget for å endre langsiktige holdninger i samfunnet! Like Mye Verdt fokuserer hovedsakling på Bangladesh og India.

Fakta om barneekteskap i Bangladesh:

 • 59% av jenter i landet blir giftet bort som barn, noe som gjør det til det 4.høyeste andelen barneekteskap i verden.
 • Landet har den høyeste andel barnebruder under 15 år i verden med 22%.
 • På landsbygda i Bangladesh blir hele 71% av jentene giftet bort før de fyller 18 år.
 • Antall barnebruder synker totalt i verden, men i Bangladesh øker derimot antallet.

Hva Like Mye Verdt gjør: (gjennom Normisjon)

 • Støtter utdanningsplasser, stipend og internatplasser for sårbare jenter (som fattige og minoritetsgrupper)
 • Støtter lokalorganisasjonen Basha, som hjelper kvinner som er sårbare eller ofre for menneskehandel. Basha gir kvinnene jobbtrening i et sunt, helbredende og støttende miljø.
 • Støtter lokalorganisasjonen Sancred som driver holdningsskapende arbeid mot barneekteskap og hjelper fattige å få jobb slik at de kommer seg ut av fattigdom.

Hva pengene kan bety:

 • 200 kr bidrar til arbeidet om holdningsendring
 • 270 kr gir skoleplass for en jente i en måned
 • 350 kr gir internatplass på skolen i en måned
 • 700 kr gir jobbtrening
 • 900 kr gir utdanningsstipend i et år
 • 3250 kr gir skoleplass for en jente i et år

 

Tusen takk for at du ønsker å utgjøre en forskjell ❤

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close