Danvik støtter LIMS, Lahanti Institue for Multiple Skills i India. LIMS er en skole som tilbyr undervisning til ungdom som har vanskelig for å komme inn på ordinære utdanningsinstitusjoner, og gir dem dermed mulighet til å komme ut i arbeid.  LIMS ble startet av ESAF, Evangelical Social Action Forum, som er en organisajson som driver hjelp til selvhjelp, og som arbeider for at fattige personer i India får en mulighet til å skape sin egen, bærekraftige framtid.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close