Alta Folkehøgskole støtter Okhaldhunga sykehus i Nepal gjennom Normisjon

Barn i Nepal risikerer å dø under fødsel eller av infeksjoner som lungebetennelse. 

Sykehuset i fjellandsbyen øst i Nepal sørger for at barn blir født på en trygg måte, gir barn under 12kg gratis behandling og behandler barn for blant annet lungebetennelse, underernæring og bruddskader.

Okhaldhunga sykehus er det eneste sykehuset i et område med over 250 000 innbyggere, og Normisjon har vært med på utbyggingen av sykehuset gjennom mange år.

Sykehuset har over 1200 fødsler i året. Prosjektet støtter også et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling. 

Målet er at alle skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanden for kvinner og barn.

 

Vil du være med å støtte dette viktige arbeidet?

50 kr = Beløpet dekker at et barn får medisiner til behandling av en enkel infeksjonssykdom

100 kr = Beløpet dekker at mor og barn får dekket opphold på ernæringssenteret i 1 døgn

200 kr = Beløpet dekker ultralydundersøkelse til fire pasienter som ikke har råd til å dekke egen behandling

300 kr = Beløpet dekker en trygg fødsel ved sykehuset til pasienter som ikke har råd til å dekke egen behandling

400 kr = Beløpet dekker behandling av alvorlig lungebetennelse til et barn under 16 år som krever innleggelse på sykehus

1800 kr = Beløpet dekker et keisersnitt til en familie som ikke har råd til å dekke egen behandling

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close